⭕️ چرا اغلب اقتصاددانان تثبیت نرخ ارز را بی‌فایده می‌دانند؟

⭕️ چرا اغلب اقتصاددانان تثبیت نرخ ارز را بی‌فایده می‌دانند؟

بهزاد مشهدی کردی پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد: با تثبیت نرخ ارز دولت در عمل درآمد و ثروت کشاورز و صنعتگر ایرانی را به کشاورز و صنعتگر خارجی می‌دهد و در ازای آن به اسم عدالت و حمایت از محرومان، و غذا و سایر کالاهای اساسی خارجی را به کشور وارد می‌کند و به این طریق دولت فشار مالیات تورمی را جا به جا می‌کند.

اما آن گونه که تجارب دهه‌های اخیر در اقتصاد کشور نشان می‌دهد این سیاست در نهایت تا چند سال قابل تداوم است، چرا که پس از مدتی نیروی نهفته و انباشت شده تورمی ناشی از نرخ رشد بالای نقدینگی به جهش قیمت کالاها و خدمات و دارایی‌ها از جمله نرخ ارز می‌انجامد تا دارندگان درآمدهای ثابت و محرومان جامعه تمامی مالیات تورمی ناشی از چاپ بی‌رویه پول را یکجا پرداخت کنند.

به همین دلیل است که اقتصاددانان یکصدا مخالف اداره کشور با پول پاشی هستند و به موازات آن تثبیت نرخ ارز را نه تنها بی‌فایده که برای رشد و بازسازی ظرفیتهای تولیدی کشور هم مضر می‌دانند.

کانال ایده های سرمایه گذاری و تجارت:
T.me/GECONOMY