۹ کاری که رهبران بد باعث ایجاد بی‌انگیزگی در کارمندان خود می‌شوند …۱. خیلی ریزبین هستند..۲

9 کاری که رهبران بد باعث ایجاد بی‌انگیزگی در کارمندان خود می‌شوند.

1. خیلی ریزبین هستند.
2. روی اشتباهات آن‌ها تمرکز می‌کنند.
3. ایده‌های آن‌ها را نادیده می‌گیرند.
4. جلسه‌های بی‌هدف تشکیل می‌دهند.
5. قول‌های توخالی می‌دهند.
6. روی حرفشان نمی‌ایستند.
7. موفقیت‌های آن‌ها را نادیده می‌گیرند.
8. کاری که برای آن‌ها تعیین می‌کنند خیلی بیشتر از توان یک نیروی کاری است و از آن‌ها توقع زیادی دارند.
9. به برخی نیروهای خود بیش‌ازحد بها می‌دهند.

#انگیزش

در کانال آموزشی مدیریت منابع انسانی و تولید با ما همراه باشید 👇👇👇
@HRMCHANNEL