📸: در

📸 #عکس: #بحران_مهاجران در #اروپا

یکی از تابلوهای تشویقی دولت #آلمان که به زبان‌های مختلف ازجمله فارسی در ایستگاه‌های مترو نصب شده و مهاجران را تشویق کرده به کشورشان برگردند.

🌍 @InternationalRel