: ژنرال در پایان فوریه پس از دو سال خدمت به عنوان وزیر دفاع در دولت من بازنشسته می‌شود

#توییتر #ترامپ : ژنرال #جیمز_متیس در پایان فوریه پس از دو سال خدمت به عنوان وزیر دفاع در دولت من بازنشسته می شود. در دوره تصدی جیمز، پیشرفت های فوق العاده ای به ویژه درخصوص خرید تجهیزات تهاجمی جدید حاصل شد. ژنرال متیس برای من در متقاعد کردن متحدان و کشورهای دیگر برای پرداخت سهم شان از تعهدات نظامی کمک شایانی بود. وزیر دفاع جدید به زودی معرفی می شود. من از جیمز بخاطر خدماتش بسیار سپاسگزارم.

🌍 @internationalrel