🔵 نخستین کنفرانس بین المللی «مطالعات صلح و حل منازعه» در محورهایی همچون نقش ادیان در ایجاد صلح و همزیستی و مهارت‌های جامعه شناختی

🔵 نخستین کنفرانس بین المللی «مطالعات صلح و حل منازعه» در محورهایی همچون نقش ادیان در ایجاد صلح و همزیستی و مهارت های جامعه شناختی فهم و حل منازعه، اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.


🔷 محورها و موضوعات مطالعات صلح:

🔹مفاهیم کلیدی در مطالعات صلح
🔹مکاتب و نظریه های صلح
🔹نقش ادیان در ایجاد صلح و همزیستی
🔹راهبردهای ایجاد و حفظ صلح
🔹و خشونت روانشناسی صلح
🔹و خشونت جامعه شناسی صلح
🔹و خشونت انسان شناسی صلح
🔹نحوه آموزش فرهنگ صلح و همزیستی از سطوح ابتدایی تا عالی
🔹رابطه اخلاق با صلح و خشونت
🔹خشونت نسبت حقوق انسانها با صلح و نقش رسانه ها، در ایجاد صلح
🔹نسبت صلح و توسعه
🔹نقش هنر، ادبیات، ورزش و... در صلح
🔹راهبردها و الگوهای حل منازعه
🔹راهبردهای حل منازعه در ادیان مختلف
🔹فنون روانشناختی درک و حل منازعه

🗓مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 دی 1397
🗓مهلت ارسال متن كامل مقالات: 10 فروردین 1398
🗓تاريخ برگزاري همايش: 9 و 10 اردیبهشت 1398

🔗 سايت همايش: icpcr.ut.ac.ir

☎️تلفن تماس دبيرخانه: 02161119289 و 02188630862

🚲 نشانی دبيرخانه: تهران، دانشگاه تهران

📧ایمیل: [email protected]

#رویداد

http://bit.ly/2QH6Xt0