🎥: در نخستین ویدیوی انتخاباتی‌ خود از خانواده‌اش و درمورد تاثیر برآمدنش از طبقات محروم بر جهت‌گیری‌های عدالت‌جویانه‌اش در سیاست می

🎥 #ویدئو: #برنی_سندرز در نخستین ویدیوی انتخاباتی‌ خود از خانواده‌اش و درمورد تاثیر برآمدنش از طبقات محروم بر جهت‌گیری‌های عدالت‌جویانه‌اش در سیاست می‌گوید.

"اگر ما با باور به عدالت، شان انسان، عشق و شفقت باهم متحد شویم، قادر خواهیم بود از پس انجام هر کاری برآییم."

🌍 @Internationalrel