🔵 «» ممکن است وزیر دفاع بعدی آمریکا شود

🔵 « #جیم_وب » ممکن است وزیر دفاع بعدی آمریکا شود

🔹روزنامه‌ نیویورک‌تایمز گزارش داده‌ دولت #ترامپ معرفی «جیم وب» به عنوان گزینه تصدی ریاست وزارت دفاع آمریکا را بررسی می‌کند.

🔹جیم وب، سناتور سابق آمریکایی است و در دوره ریاست‌جمهوری « #رونالد_ریگان »، وزیر نیروی دریایی #آمریکا بوده است. او از منتقدان سرسخت جنگ #عراق است.

🔹 «جیمز هنری وب»، همانند ترامپ از منتقدان توافق هسته‌ای با ایران است.

🔹دیدگاه‌های او درباره ضرورت خروج نیروهای #آمریکا از #سوریه و #افغانستان تا حدی با ترامپ همسو است.

🔹او همانند ترامپ معتقد است که آمریکا بایستی محور راهبردش را بر مقابله فعال‌تر با #چین قرار دهد.

🔗 https://www.newsstandhub.com/en-us/cnn/new-york-times-democrat-jim-webb-being-floated-for-defense-secretary