: همسایگان در خطر.. تعداد مهاجران ونزوئلایی به کشورهای همسایه تا پایان اکتبر ۲۰۱۸

#اینفوگرافیک: همسایگان #ونزوئلا در خطر

تعداد مهاجران ونزوئلایی به کشورهای همسایه تا پایان اکتبر 2018

منبع: اندیشکده CSIS

🔗 https://www.instagram.com/p/BstaCswAvHU/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1a68uybaq6nsc

🌍 @InternationalRel