💢نظریه مشورتی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص قانون اصلاح قانون صدور چک مص

💢نظریه مشورتی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره كل حقوقی قوه قضاییه درخصوص قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب۱۳۹۷
#نظریه_مشورتی_چک


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page