📸 این عکس را با دقت نگاه کنید! جشن سالگرد، توسط است که در سال ۱۳۳۰ هجری/۱۲۹۰ شمسی گرفته شده است

📸 این عکس را با دقت نگاه کنید! جشن سالگرد #مشروطه، توسط #مشروطه_خواهان_ارومیه است که در سال 1330 هجری/1290 شمسی گرفته شده است.

📸 نکته جالب عکس لباس #مشروطه_خواهان است که با کمترین تفاوت ممکن، همانند لباسی است که مشروطه خواهان تهرانی و اصفهانی و بختیاری و آذری و ... می پوشیدند.

📸 در بین افراد حاضر در این عکس نیز قطعاً هم آذری هست، هم کرد، و چه بسا مسیحی ارمنی و آشوری. اما کسی نه لباس قفقازی تنش است، نه لباس کردی و نه هرگونه نشانه ای که دال بر قومیت او باشد!

⚠️ به راستی چه بر سر این مُلک آمده که امروز در مجلسش عده ای سوار بر #لباس_محلی می شوند و ادا و اطوار آزادی خواهی درمیاورند؟!

منبع عکس: بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

از @Ir_Azariha

@LoversofIRAN