با.۳۰آذر سالروز درگذشت این هنرمند بزرگ بود:. 🥀

#شمس_العماره با #ضربی_خوانی #مرتضی_احمدی
۳۰آذر سالروز درگذشت این هنرمند بزرگ #تهران بود:
بازیگر، صداپیشه، نویسنده، خواننده سبک #بیات_تهران، #پیش_پرده_خوان ومحقق فرهنگ #فولکلور تهران
🥀
@LoversofIRAN