وجود یک اشکال (باگ) در اینستاگرام باعث لو رفتن کلمه عبور برخی کاربران شده است

وجود یک اشکال (باگ) در اینستاگرام باعث لو رفتن کلمه عبور برخی کاربران شده است

وجود یک اشکال (باگ) در اینستاگرام باعث لو رفتن کلمه عبور برخی کاربران شده است.
هنگام استفاده کاربران از ابزار download your data در اینستاگرام، کلمه عبور کاربر در انتهای آدرس در نوار آدرس مرورگر نمایش داده می‌شد.
در صورتی که از این ابزار استفاده کردید، سریعا کلمه عبور خود را تغییر دهید و آدرس‌های مربوط به اینستاگرام را از تاریخچه (هیستوری) مرورگر خود حذف کنید.

📝 @MiladNouriChannel