🔸امروز آخرین مهلت دریافت کارت آزمون ارشد فراگیر.. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور:

🔸امروز آخرین مهلت دریافت کارت آزمون ارشد فراگیر

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور:
▫️مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور ساعت ۲۴ امشب پایان می‌پذیرد.

▫️این آزمون روز جمعه ۲۳ آذر ماه برگزار می‌شود.

🎓 @PhdHi