شن‌زارهای خوزستان یک اکوسیستم زنده هستند

شن‌زارهای خوزستان یک اکوسیستم زنده هستند. #مالچ_پاشی نفتی اما بلای جان محیط‌زیست شده است.

سیدباقر موسوی، محیط‌بان می‌گوید منشاء ریزگردها تالاب‌های خشک‌شده و سدسازی بی‌رویه است نه شنزارها!

او تصاویر زیبایی از تنوع زیستی رو به نابودی منطقه منتشر کرد

در تصاویر افعی شاخ‌دار عربی و جوجه تیغی را می‌بینید که از بین رفته‌اند.