‏وزیر سابق گفته‌اند مشکل خانه‌های خالی ایران در جهان بی‌سابقه است!

‏وزیر سابق گفته‌اند مشکل خانه‌های خالی ایران در جهان بی‌سابقه است!

‏وزیر سابق گفته‌اند مشکل خانه‌های خالی ایران در جهان بی‌سابقه است!
با ۲.۵ میلیون خانه خالی ۱۱٪ کل خانه‌ها در ایران خالی است. خالی بودن۶-۷٪ برای چرخش بازار طبیعی است.
مقاله را ببینید، بیش از ۲۰٪ خانه‌ها در چین، و بیش از ۱۲٪ در آمریکا، تایوان و ژاپن خالی است.
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2018-11-08/a-fifth-of-china-s-homes-are-empty-that-s-50-million-apartments?__twitter_impression=true