♡. نبودی اما …. با تو بیدار شدم …


نبودی اما...
با تو بیدار شدم...
به تو صبح بخیر گفتم
تو را بوسیدم
کنارِ پنجره رفتم
به یادِ خنده هایت، لبخند زدم
به حرف هایت گوش کردم
و با تو،
نفس کشیدم...

نبودی اما...
آفتاب چشمانت را ستایش می کرد
بادهای شرق با بویِ تو شیدا می شدند
غنچه ها به یادت، گل می دادند
پرنده ها برایت آواز عشق می خواندند
و امروز،
مثلِ همیشه با تو آغاز شد...
و امروز،
با تو صبح شد...

#عیسی_دورقی

♥️ @TaranehayPayizii 👈