💢 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد …

#گروگان_گیری

🔻 آقای بقایی در یک محاکمه نمایشی و فرمایشی محکوم شد و در زندان و در حالت اعتصاب غذا به سر می‌برد و فقط مایعات و شیر استفاده می‌کند.

اخیراً شرایط جسمی ایشان به شدت رو به وخامت گذاشته و کلیه ها آسیب جدی دیده است لیکن مقامات قضائی نه تنها به درخواست‌های قانونی او توجهی ندارند بلکه از ارائه مرخصی نیز ممانعت می‌نمایند.

نحوه دستگیری و به اصطلاح محاکمه آقای مشایی آنچنان مفتضح بود که همگان از روند به شدت ضد قانونی و ضد انسانی جاری در دستگاه قضائی و به ویژه در دادگاه انقلاب مطلع شدند.

علیرغم صدور و رسمیت حکم از پیش تعیین شده و بر خلاف تمام قوانینی که خودشان نوشته‌اند ایشان هنوز به بند عمومی منتقل نشده و در زندان اطلاعات سپاه است ؛ که از اساس غیرقانونی است.

به صراحت اعلام می‌کنند که دستگیری این عزیزان و دیگر مردان و زنان بهاری با هدف محدود کردن نهضت مردمی به سوی بهار انجام شده است، یعنی در واقع این فرزندان شجاع و خادم ملت گروگان یک جریان سیاسی هستند که پشت دستگاه قضائی پنهان شده است.

هشدار می دهم که ملت بزرگ ایران به زودی آنان را در دادگاه عدالت محاکمه و مجازات خواهد کرد.

همین امروز نیز کسانی که آنان را نصب کرده‌اند مسئولیت تصمیمات و اقدامات آنان را نمی‌پذیرند، بنابراین فردا بسیار دیدنی خواهد بود.


💢 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد


@antioligarchie