🔻‏مجیدانصاری:. منتظر اعلام نظر عمار‌های انقلاب هستیم:))

🔻‏مجیدانصاری:
لایحه مبارزه با پول شویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

شروع طوفانی صادق لاریجانی...
منتظر اعلام نظر عمار های انقلاب هستیم :))

🀄️امیرعلی شریعت پناه

@antioligarchie