‍ 🔻 ‏دیروز حراست ‎ورزشگاه صدهزار نفری، تلاش کرد تا مانع حضور دکتر ‌نژاد در میان مردم شود که البته موفق نشد و از نیمه دوم، دکتر به

‍ 🔻 ‏ديروز حراست ‎ورزشگاه صدهزار نفری، تلاش كرد تا مانع حضور دكتر #احمدی‌نژاد در ميان مردم شود كه البته موفق نشد و از نيمه دوم، دكتر به ميان مردم رفت تا فرياد «محمود دوستت داريم» هوادارانِ ‎استقلال، دقايقي ورزشگاه را تسخير كند.

🀄️عبدالرضا داوری

‌@antioligarchie