‍.. 🔻بالای شهر (پاسداران تهران) فروش شامپاین با محتوای گرد نقره و طلا با قیمت‌های نجومی

‍ #گسل_طبقاتی

🔻بالای شهر (پاسداران تهران ) فروش شامپاین با محتوای گَرد نقره و طلا با قیمت‌های نجومی

پایین شهر صف مردم برای خرید گوشت منجمد برزیلی و استرالیایی با کارت ملی


@antioligarchie