به خودت کمی اهمیت بده. وگرنه لا به لای زندگی از بین می‌روی. و هیچ کس هم نمی‌فهمد …

به خودت کمی اهمیت بده
وگرنه لا به لای زندگی از بین می روی
و هیچ کس هم نمی فهمد ...

💟 @asrare_movafaghiyat