همیشه لازم نیست برای هرکاری که تو زندگیتون انجام میدید یه دلیل منطقی وجود داشته باشه؛. 💟

همیشه لازم نیست برای هرکاری که تو زندگیتون انجام میدید یه دلیل منطقی وجود داشته باشه؛
پس انجامش بدید چون دلتون میخواد، چون باحاله، چون این طوری خوشحال میشید‌...

💟 @asrare_movafaghiyat