📣📣📣. عرض ادب و احترام

📣📣📣
عرض ادب و احترام
نظر به اينكه #متون_فقه يكي از دروس محجور واقع شده در آزمونهاي #ارشد و #دكتري ميباشد و متاسفانه #جزوه_كامل_و_كم_حجمي در اين درس وجود ندارد #تيم_حقوقي_دادگر اقدام به تدوين بك #جزوه_كم_حجم #٥٠_صفحه_اي متون فقه نموده كه علاوه بر #سادگي و #تسلسل مباحث به صورت تمام رنگي بوده و كليه #مباحث_آزموني را #نكته_به_نكته توضيح داده است
براي اطلاعات بيشتر در مورد اين جزوه با #ايدي زير هماهنگ نماييد.
👉🆔@dadgar_j1👈
#آموزش_متفاوت_حقوق 💪