برای اشتغال در آلمان، مثل همه جا دو راه بیشتر وجود ندارد اولی استخدام شدن است دیگری راه انداختن کسب و کار خود یا به عبارتی مستقل ش

برای اشتغال در آلمان، مثل همه جا دو راه بیشتر وجود ندارد اولی استخدام شدن است دیگری راه انداختن کسب و کار خود یا به عبارتی مستقل شدن Selbstständigkeit. (شما اگه راه سومی سراغ دارید، به من هم بگید 😎).

کار مستقل یا آزاد جذابیت خاص خود را دارد و صدالبته ریسک های خود را هم بهمراه دارد. اما ایجاد کسب وکار مستقل در آلمان خیلی هم راحت نیست خصوصا وقتی حرف از ایجاد یک واحد صنعتی یا فنی در آلمان باشد. مهمترین مانع برای مستقل شدن افراد ماهر و فنی در آلمان الزامی بودن پروانه اشتغال به کار یا مجوز Zulassung برای بعضی از مشاغل است.

نیاز به پروانه(مجوز) اشتغال به کار Zulassungspflichtig:

در آلمان مشاغل فنی و صنعتی به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول که برای ایجاد یک واحد صنعتی شخصی و مستقل در آلمان نیاز به پروانه اشتغال به کار دارند و دسته دوم مشاغلی که نیاز به پروانه اشتغال به کارندارند اما نکته اصلی این است که برای دریافت پروانه اشتغال به کار در آلمان شما نیاز به (یکی) از مدرک زیر دارید که معادل درجه استادی هستند:

مهارت درجه استادی Meistertitel در یک رشته فنی یا هم گروه

تکنیسین داری گواهینامه رسمی Staatlich geprüfter Techniker

مدرک Diplom-Ingenieur معادل کارشناسی ارشد Master در رشته های مهندسی که یک مدرک قدیمی است

استادکار صنعتی Industriemeister که می توان بعد از گذراندن آوسبیلدونگ و همچنین چندسال تجربه با گذراندن دورهای تکمیلی Fortbildung به این درجه برسند که بعنوان مدیران سطح پایین یا میانی صنعتی درجه بندی می شوند

فارغ التحصیلان مراکزفنی و حرفه ای Hochschule به شرطی که رشته تحصیلی با کار موردنظر همخوانی داشته باشد.

مدرک تحصیلی که در خارج از آلمان اخذشده باشد به شرطی که در آلمان بعنوان Mastertitel یا همان درجه استادی ارزشیابی شده باشد.

@dotDE