۱۰ نکته در مورد انسانها، که زندگی به من یاد داد:

۱۰ نکته در مورد انسانها، که زندگی به من یاد داد:

۱۰ نکته در مورد انسانها، که زندگی به من یاد داد:

۱- استخدام آدمهای ارزان برای رویاهایت، مثل خرید چتر نجات ارزان برای سقوط آزاد است.

۲- با ۳ دسته اصلا معامله نکن: نادان، فاسد، حقیر.

۳- فرق بین انسان والا و حقیر در شرایط بحرانی معلوم میشود. شریک خود را از آدمهای این زمان از زندگیت انتخاب کن، نه زمان سرمستی.

۴- در مذاکرات با افراد همه چیز را مکتوب کن. چون بعدا این تو هستی که به فراموشکاری متهم میشوی.

۵- حتی برای نظافت دفتر کارت هم حقیر انتخاب نکن، چه برسد برای رویاهایت.

۶- به احساست در مورد دیگران اهمیت بده، تجربه نشان داده احساس از مغز کمتر خطا میکند.

۷- هر زمان به بی‌لیاقتی کارمندی پی بردی، اول اخراجش کن، بعد پشت میزت بشین.

۸- ماهی یکبار، چند ساعتی هم شده، وقتت را با رقیب و همکار قدرتمند‌تر از خودت سپری کن.

۹- برای حق مشاوره و کار با بهترین افراد، صرفه جویی نکن.

۱۰- از دستفروش تخفیف نگیر و به خدمتکار ۱۰٪ از هزینه میز را انعام بده.

سهند بهنام، اکتبر ۲۰۱۸
@dotDE