کارآزاد در بخش فنی یا صنعتی در آلمان

کارآزاد در بخش فنی یا صنعتی در آلمان

کارآزاد در بخش فنی یا صنعتی در آلمان

از وقتی شروع کردم به نوشتن توی این کانال، تمام تمرکزم روی کارآفرینی با رویکرد استارتاپ و ثبت شرکت توی آلمان بوده. خیلی از شما دوستان از من پرسیدید، چطور میشه با کارهای ساده تر و بدون ایده های خلاقانه و ... مثلا کارهای فنی، یک کسب و کار توی آلمان راه بندازید. برای همین این مطلب رو براتون پست میکنم و فکر میکنم مفید باشه: