ثبت واحد صنعتی خود در آلمان:

ثبت واحد صنعتی خود در آلمان :

در آلمان یک اداره وجود دارد به نام ” اتاق اصناف” Handwerkskammer و بصورت کوتاه شده HWK که حامی منافع کارگاههای صنعتی و همچنین کارآموزان کارگاهها در مقابل دولت و البته کلیت اقتصاد است. هر واحدصنعتی که در آلمان ایجاد می شود باید در Hwk ثبت شود و با ثبت آن شما عضوی از اتاق اصناف می شوید و البته حق عضویت هم باید بپردازید که مقدار به عوامل زیادی بستگی دارد.
اتاق اصناف به شما که متقاضی کارآزاد یا مستقل هستید Existenzgründer مشاوره رایگان هم می دهد که می توانید قبل از اقدام به ثبت واحد صنعتی خود در آلمان از آن بهره ببرید و راه و چاههای قانونی ثبت یک واحد صنعتی در آلمان را توسط کارشناسان این حوزه بهتر بشناسید.
پرداخت مالیات و بیمه های لازمه مثل بیمه خدمات درمانی یا بیمه هایی که بسته به شغل شما باید داشته باشید و البته در کنار آن داشتن اقامت آلمان ( اقامت موقت Aufenthaltserlaubnis, اقامت دائم Niederlassungserlaubnis یا ویزای کاری) هم از لازمه های داشتن کارآزاد در آلمان است.
منبع: www.hwk-hamburg.de
ترجمه: آلمان اینفو
@dotDE