🔰 منحنی رشد نقدینگی در ۴۰ سال اخیر. ✍️ سیامک قاسمی

🔰 منحنی رشد نقدینگی در ۴۰ سال اخیر
✍️ سیامک قاسمی
▪️ بر خلاف آنچه که تصور میشود، منحنی سرعت رشد نقدینگی از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در همه دوره‌های ۸ ساله ریاست جمهوری مستقل از گرایش سیاسی رییس جمهور تقریبا ادامه داشته و اساسا رشد پول با هدف رشد اقتصاد، به نظر یک سیاست کلان حاکمیتی در این ۴۰ سال بوده است .
🎥تعریف نقدینگی ،پول و شبه پول.
چه کاربردهایی دارند و چه نقشی در اقتصاد ایفا می کنند؟

لینک کانال👇👇
♦️ @economy7
♦️ @economy7