کوتاه «ریچارد سنت جان» محقق، طراح وبازاریاب شرکت‌های معتبر که جوایز زیادی را دریافت کرده پس از مصاحبه با ۵۰۰سخنران رویداد

#سخنرانی کوتاه «ریچارد سنت جان» محقق، طراح وبازاریاب شرکت‌های معتبر که جوایز زیادی را دریافت کرده پس از مصاحبه با 500سخنران رویداد #TED
🔴 شما هم تحلیل بفرمایید
👇تحلیل سخنرانی پست های بعد
@fannebayan