تیم تحقیقاتی ناسا مریخ نورد جونو رد در سحرای نوادا امتحان کردن و با ماموریت‌های مختلفی رو بر روی ربات به مرحله نهایی رساندن و طبق

تیم تحقیقاتی ناسا مریخ نورد جونو رد در سحرای نوادا امتحان کردن و با ماموریت های مختلفی رو بر روی ربات به مرحله نهایی رساندن و طبق آزمایش و تمرینات که این ربات دیده ماموریت پیدا کردن حیات اورگانیکی در این سیاره سرخ ادامه بده و به سوی قطب شمال #مریخ به حرکت خود ادامه بده...و کمربند حیات در این خط دنبال کنه....

کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها

#مریخ #جونو

https://t.me/joinchat/AAAAAEjkkqrXpeLzwvZBWg