💎۱۲ تمرین خودشناسی که موفقیت را تضمین می‌کند …قسمت پایانی..۱۲ - زمانی را به مراقبه (مدیتیشن) اختصاص بدهید!

💎۱۲ تمرین خودشناسی که موفقیت را تضمین می‌کند.

قسمت پایانی

۱۲ - زمانی را به مراقبه (مدیتیشن) اختصاص بدهید!

🔹 مراقبه یک تمرین اساسی و بنیادین برای خودشناسی است.

🔹 وقتی بر شیوه‌ی نفس کشیدن خود تمرکز می‌کنید، از هر آنچه ذهن شما را سرگردان و حواس‌تان را پرت می‌کند، دور خواهید شد.

🔹 برای مبتدیان، یک جلسه‌ی ۱۰ دقیقه‌ای کافی است.

🔹 یک مکان ساکت و آرام برای نشستن بیابید، از طریق بینی نفس بکشید و از دهان خارج کنید.

🔹 به آرامی و در سکوت تعداد نفس‌هایتان را بشمارید.

🔹 خواهید دید که چگونه افکارتان متمرکز خواهد شد.

🆔 Mag.iNoti.ir
🆔 @iNotiOfficial
🌎 https://iNoti.com