💎 ساده‌ترین راهکار برای آن که ذهن خود را قوی‌تر کنید …✍️ همه عضلات در باشگاه قوی‌تر نمی‌شوند، به خصوص زمانی که پای عضله مغزی در می

💎 ساده ترین راهکار برای آن که ذهن خود را قوی تر کنید.

✍️ همه عضلات در باشگاه قوی تر نمی‌شوند، به خصوص زمانی که پای عضله مغزی در میان باشد.

🔹 خبر خوب اینکه برای قوی تر شدن ذهن لازم نیست خود را در معرض تمرینات ذهنی خسته کننده قرار دهید.

▫️میلیاردها نفر در سراسر جهان در شهرهای بزرگ و متوسط زندگی می‌کنند.

▫️فارغ از اینکه این شهرها در کدام قاره یا کدام کشور واقع شده اند و چگونه اداره می‌شوند، مشکلات یکسانی در آنها وجود دارد و ساکنان این شهرها را تهدید می‌کند.

▫️استرس یا فشار روانی اجتماعی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که عمدتا در شهرها گریبانگیر انسان‌ها می‌شود.

▫️انسان‌ها روز به روز وقت کمتری را به خود و آرامش زندگی خود اختصاص می‌دهند، درحالی که این یکی از اساسی ترین نیازهای آنها به ویژه در زندگی های شهری است.

🔹 با وجود اینکه تمرین های زیادی وجود دارند که می‌توانید هر روز برای تقویت ذهن خود انجام دهید، اما یکی از ساده ترین کارها این است که وقت خود را در طبیعت بگذرانید.

▫️چه برای قدم زدن به پارک و جنگل بروید یا برای صرف غذا، این کار می‌تواند ذهن شما را قوی تر کند.

ادامه دارد...

🆔 Mag.iNoti.ir
🆔 @iNotiOfficial
🌎 https://iNoti.com