🔵 صادرات ۶۰۰۰ تن میگو از به

🔵 صادرات ۶۰۰۰ تن میگو از #عربستان به #چین

چین بیشتر از هر کشور آسیایی از میگو استفاده می کند و یکی از بزرگترین کشورهای تولید غذاهای دریایی است. به‌دلیل بیماری و شرایط آب و هوای نامناسب، تولید میگو در چین کاهش یافته است

عربستان سعودی به پرجمعیت ترین کشور جهان میگو منجمد صادر می کند.

عربستان سعودی از آب های چینی هم برای پرورش میگو استفاده می کند. صادرات اولیه ۶ هزار تن و قرار است تا پایان سال جاری به ۳۰ هزار تن برسد و احتمالا این مقدار میگو تا سال ۲۰۲۰ به ۸۰ هزار تن می رسد.

ژئوپولیتیک ایرانی
@irgeopolitics