آیا می‌دانید بشر تنها میتواند به گروه محلی کهکشانی خود دسترسی داشته باشد که از کهکشان راه شیری، آندرومدا و بیش از ۵۰ کهکشان کوچک ت

آیا می دانید بشر تنها میتواند به گروه محلی کهکشانی خود دسترسی داشته باشد که از کهکشان راه شیری، آندرومدا و بیش از 50 کهکشان کوچک تشکیل شده است که برابر با 0.00000000001 ابعاد کل جهان است.
╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮
🆔 @keyhan_n1
╭───┅═ঊঈ🌗 ঊঈ═┅───╮