🔅تمامی سیارات منظومه تراپیست-۱ در مداری نزدیک‌تر از عطارد (به خورشید) به دور ستاره میزبان خود می‌چرخند

🔅تمامی سیارات منظومه تراپیست-۱ در مداری نزدیک‌تر از عطارد (به خورشید) به دور ستاره میزبان خود می‌چرخند. همچنین سیارات این منظومه فاصله‌ی کمی از هم دارند؛ به‌طوری که می‌توان از یک سیاره، عوارض جغرافیایی سیاره‌ی همسایه را به‌خوبی مشاهده کرد. در واقع در برخی مواقع، حتی می‌توان این سیارات را با وضوحی بیشتر از ماه (از دید ناظر زمینی) در افق سیاره‌ی مجاور دید. یک سال در نزدیک‌ترین سیاره‌ی این منظومه تنها ۱.۵ روز زمینی است و برای دورترین سیاره‌ی این منظومه، ۱۸.۸ روز (زمینی) طول می‌کشد که یک دور کامل به دور ستاره‌ی میزبان خود بچرخد.

اما به نظر می‌رسد مطالعات جدید چندان رضایت‌بخش نباشند و سیاره‌های این منظومه، آن‌طور که در ابتدا تصور می‌شد، قابل سکونت نیستند. نتایج دو مطالعه‌ای که به‌تازگی منتشر شده‌اند، قابلیت سکونت سیارات این منظومه را زیر سؤال برده‌اند. دو دلیل مهمی که برای غیر قابل سکونت بودن این سیارات مطرح شده، برخورد پرتوهای ماورای بنفش و عدم وجود میدان مغناطیسی محافظ در سیارات این منظومه است

╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮
🆔 @keyhan_n1
╭───┅═ঊঈ🌗 ঊঈ═┅───╮