‍ 🔘اصطلاحات نجومی.. واژه هائی همچون مقارنه-مقابله-بیشترین کشیدگی-تربیع-گذر-گرفت-حضیض و اوج و …

‍ 🔘اصطلاحات نجومی

⚡در نجوم آماتوری, اغلب با اصطلاحاتی بر میخوریم که هر یک تعریفی خاص دارند و نشان دهنده موقعیت یا رویدادی خاص هستند.

⚡منجمین با تجربه با این اصطلاحات آشنا هستند و برای توضیح رویدادها از این اصطلاحات استفاده می کنند.

⚡برای آشنائی علاقه مندان به رویدادهای نجومی, به تشریح تعدادی از رایج ترین اصطلاحات نجومی در بین منجمین خواهیم پرداخت.
واژه هائی همچون مقارنه-مقابله-بیشترین کشیدگی-تربیع-گذر-گرفت-حضیض و اوج و ...

✔مقارنه

⚡از رایج ترین پدیده نجومی که هرماهه بین اجرام آسمانی روی میدهد مقارنه یا نزدیکی ظاهری اجرام آسمانی به یکدیگر است.
مقارنه در اصل, به نزدیکی ظاهری اجرام منظومه شمسی به خورشید اطلاق میشود.هنگامیکه یکی از سیارات منظومه شمسی از دید ما به نزدیکترین
فاصله از خورشید برسد مقارنه روی داده است.در این هنگام ما به دلیل درخشندگی زیاد خورشید این پدیده را نمیبینیم و در واقع بدترین حالت رویت
سیارات زمانی است که در حالت مقارنه با خورشید قرار میگیرند.در مقارنه سیارات حتما سیاره نباید در نقطه ای که خورشید هست قرار بگیرد و به دلیل
تفاوت مداری سیارات با هم اغلب با چند درجه فاصله از بالا و پائین خورشید گذر خواهد کرد.
ماه نو زمانی شکل میگیرد که ماه در نزدیکترین فاصله از خورشید رسیده است.به دلیل اختلاف 5 درجه ای صفحه ی مداری ماه با دایره البروج,اغلب ماه
یاازبالا یا از پائین خورشید گذر میکند و مقارنه در آنزمان شکل میگیرد.در بعضی مواقع نیز این مقارنه به صورتی روی میدهد که ماه درست از مقابل
خورشیدگذرمیکند که در این زمان خورشید گرفتگی به وقوع میپیوندد.
_
⚡سیارات زبرین همچون مریخ و مشتری که خارج از مدار زمین قرار دارنددر هر بار گردش زمین به دور خورشید و با توجه به سرعت سیاره ی مورد نظر یکبار
در حالت مقارنه قرار میگیرند ولی سیارات زیرین یعنی عطارد و زهره دو بار در حالت مقارنه قرار میگیرند.یکبار هنگامیکه از بین خورشید و زمین عبور میکنند
که به این حالت مقارنه درونی یا داخلی میگویند که گهگاه این مقارنه با جایگاه خورشید تلاقی می کند و پدیده نادر و زیبای گذر سیارات درونی رخ
میدهد.و یکبار هنگامیکه سیارات داخلی به آنسوی خورشید رسیده و مقارنه بیرونی روی میدهد.
_
⚡در تصویر بلا زهره در حالت مقارنه درونی قرار دارد.
_
⚡در تصویر پاین زهره در حالت مقارنه بیرونی قرار گرفته است.
_
⚡به غیر از مقارنه ماه و سیارات با خورشید, گهگاه در آسمان شب نیز شاهد نزدیکی ماه و سیارات به یکدیگر و یا به ستارگان پرفروغ و یا اجرام عمقی
آسمان و حتی دنباله دارها هستیم.شاید بارها شنیده باشید که در یک شب و ساعتی خاص ماه با سیاره یا جرمی پرفروغ و قابل توجه به مقارنه
میرسد.در این هنگام فاصله ظاهری ماه با آن جرم به زیر 3 درجه خواهد رسید.
البته خیلی از منجمین فاصله ظاهری بیشتر از سه درجه را نیز مقارنه میگویند و این بستگی به موقعیت خاص رویداد دارد و کمی هم سلیقه ایست.
_
در تقویم نجومی ایران به فاصله های زیر 3 درجه مقارنه,به فاصله ظاهری زیر یک درجه مقارنه نزدیک و به فاصله بالای 3 درجه همنشینی گفته میشود.
همچنین هر بار که واژه مقارنه به تنهائی مورد استفاده قرار بگیرد منظور مقارنه آن جرم با خورشید است.برای مثال مقارنه مریخ یا مقارنه مشتری
و هر بار که مقارنه دو جرم با یکدیگر به غیر از خورشید مد نظر باشد نام هر دو جرم را ذکر میکنیم.مثل مقارنه مشتری با خوشه پروین یا ماه

🆔@keyhan_on1🔭