میزانی از حقیقت در این سخن که: «جوان‌های پرورش یافته دهه چهل و پنجاه همون هایی بودند که در جبهه‌ها جنگیدند و جوان‌های تربیت یافته

میزانی از حقیقت در این سخن که:"جوان های پرورش یافته دهه چهل و پنجاه همون هایی بودند که در جبهه ها جنگیدند و جوان های تربیت یافته در دهه های هفتاد و هشتاد همین معتادان به گل و علف و امثال وحید خرایی و تتلو و همین چهره هایی ترسناکی (که حالا تصمیم گرفته اند روسری ظاهر می شوند) هستند" وجود دارد.

بر خلاف تصور عمومی این مردم نیستند که جامعه را شکل می دهند بلکه این جامعه است که از طریق رسانه ها (تلویزیون، رادیو، روزنامه)، نظام آموزشی(کتب مدارس، رشته های دانشگاهی، واحدهای درسی) کتاب ها، فیلم ها و آثار هنری که مجوز می گیرند و افراد و ارگان هایی که یارانه و بودجه فرهنگی دریافت می کنند مردم را همانگونه که دلشان می خواهد شکل می دهند.
این صورت های دفورمه، این ریخت های عجیب و غریب محصول گفتمان و بستر این جامعه است و چه بسا اگر در جامعه دیگری به دنیا آمده و رشد می کردند با انسان کاملا متفاوتی مواجه می بودیم.

@kharmagaas