فردوسی‌پور: «رای مردم همیشه خط قرمز من است».. پ

فردوسی‌پور: "رای مردم همیشه خط قرمز من است"

پ.ن: طوری از خط قرمز بودن رای مردم سخن می گویند که انگار مسئول شمارش آراء همه پرسی تغییر قانون اساسی بوده است.
عزیز من دیگر شمارش رای به اینکه مهدی طارمی شوت محکمتری می زند یا سردار آزمون که خط قرمز و سبز نمی خواهد :-))
شما اگر خط قرمز برایتان مهم است از این قمار بازی مربع ستاره مربع ها که مدام تکرار می کنید یا دلالی های مجریان تلویزیون از جمله خودتان برای برخی باشگاهها ( که مدام توسط رسانه ها و برخی افراد پر نفوذ از جمله دادکان رئیس سابق فدارسیون فوتبال مطرح می شود) سخنی بگویید و رفع ابهام نمایید

@kharmagaas