‍ ‍ حقیقت ممکن است گیج کننده باشد. احتمال دارد فهمش نیاز به کلنجار رفتن داشته باشد

‍ ‍ حقیقت ممکن است گیج کننده باشد. احتمال دارد فهمش نیاز به کلنجار رفتن داشته باشد. ممکن است برخلاف شهود ما باشد. ممکن است باورهای عمیقاً مقدس ما را نقض کند. ممکن است با آنچه ما ناامیدانه می خواهیم حقیقت داشته باشد، انطباق نداشته باشد. اما ترجیحاتِ ما، تعیین کنندهء حقیقت نیستند.
‌‌‌
👤 #کارل_سیگن

#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#روانشناس_بالینی

@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani