🔺آثار مثبت روانی حذف صفر از پول ملی

🔺آثار مثبت روانیِ حذف صفر از پول ملی

🔹میثم رادپور تحلیلگر اقتصادی نوشت: قدرت خرید یک میلیون تومان در ۲۰ سال پیش بسیار بالاتر از اکنون بود حال می‌توان با برداشتن تعدادی از صفرها، قدرت خرید پول را به لحاظ اسمی تقویت کرد. در اقتصاد متغیر‌ها یا اسمی هستند یا واقعی، بنابراین برداشتن صفر‌ها منعکس کننده واقعیت نخواهد بود، اما از دو زاویه می‌توان به تأثیر حذف صفر‌ها از پول ملی نگاه کرد

🆔 @modirtamin 💯