🔺آغاز واردات نفت ایران توسط فوجی‌اویل ژاپن.. 🆔 💯

🔺آغاز واردات نفت ایران توسط فوجی‌اویل ژاپن

🔹یکی از مقامات شرکت ژاپنی فوجی‌اویل از آغاز بارگیری نفت ایران تحت معافیت 180 روزه واشنگتن برای واردات از ایران خبر داد

🆔 @modirtamin 💯