📌دلایل اصلی گرانی خودرو/ نرخ گذاری مورد تایید نیست

📌دلایل اصلی گرانی خودرو/ نرخ گذاری مورد تایید نیست

سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عمده دلایل گرانی خودرو در بازار است، گفت:
🔹با توجه به اینکه بهانه قطعه سازان افزایش نرخ ارز بوده اکنون باید شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
🔹️ در صورتی که بازار ارز با ثبات نسبی مواجه شود باید انتظار کاهش قیمت ها به ویژه در بازار خودرو و مسکن را داشته باشیم.
🔹️ عوامل بسیاری بر گرانی خودرو دامن زده است. وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه بهانه قطعه سازان افزایش نرخ ارز بوده اکنون باید شاهد کاهش قیمت ها باشیم، تصریح کرددولت باید تجدید نظری در این حوزه داشته باشد./ایبِنا

🆔 @modirtamin 💯