📌از ابتدای سال ۹۴ تا پایان خرداد ۹۷ انجام شد/پرداخت ۲۳٫۴۴۲میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی از طریق بانکها

📌از ابتدای سال ۹۴ تا پایان خرداد ۹۷ انجام شد/پرداخت ۲۳.۴۴۲میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی از طریق بانکها

🔹️صندوق توسعه ملی با سپرده گذاری ریالی در بانکها از ابتدای سال ۹۴ تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۳هزار و ۴۴۲میلیارد تومان تسهیلات به بخش های صنعت و معدن،گردشگری، آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی پرداخت کرده است.
🔹️ جدول منتشر شده درباره توزیع تمام قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال جاری نشان می دهد که این صندوق در مجموع ۲۳۴ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال از طریق سپرده گذاری ریالی در ۲۵ بانک عامل تسهیلات پرداخت کرده است.
🔹️این سپرده گذاری در راستای اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بوده است و به بخش های صنعت و معدن، گردگشری، آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اختصاص یافته است.

🆔 @modirtamin 💯