تداوم خرید نفت هند و چین از ایران.. / فارس

تداوم خرید نفت هند و چین از ایران

🔹مشاور ارشد سابق وزارت‌خزانه‌داری آمریکا: دولت آمریکا به چین و هند معافیت از تحریم‌های نفتی را می‌دهد زیرا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار سخت و حتی غیرممکن است که آنها خرید نفت از ایران را به صفر برسانند. / فارس
🆔 @modirtamin 💯