گاز اول ساندویچ معمولا نان خالی است، اما چون می‌دانی قرار است به قسمت‌های خوش‌مزه‌تر برسی گاز اول را با اشتها می‌خوری

گاز اول ساندویچ معمولاً نان خالی است، اما چون می‌دانی قرار است به قسمت‌های خوش‌مزه‌تر برسی گاز اول را با اشتها می‌خوری. ادامه می‌دهی و از ساندویچ‌ لذت می‌بری، تا این‌ که به آخرش می‌رسی. گاز آخر هم چیزی بیشتر از نان خالی ندارد، اما دیگر سیر شده‌ای و دلت برنمی‌دارد نان خالی و بی‌مزه را قورت بدهی. و آن لقمه می‌ماند تا برود به سطل زباله.
این رفتاری طبیعی و قابل‌ درک است، اما بی‌زحمت دفعه بعد که ساندویچ خوردی با خودت فکر کن ببین در روابطی که داشته‌ای، چندبار با آدم‌ها مثل ساندویچ رفتار کرده‌ای.

#م_سرخوش
@mohsensarkhosh_khatkhatiii