اولین جمله‌ای که ما در اول دبستان می‌آموزیم چیست؟. بابا آب داد …

اولین جمله ای که ما در اول دبستان می آموزیم چیست؟
بابا آب داد ...

می دانید اولین جمله ای که انگلیسها در دبستان یاد می گیرند چیست؟
من میتوانم بخوانم و بنویسم ...

و اولین جمله ای که ژاپنی ها یاد میگیرند :
من باید بدانم ...

و این است که ما همیشه چشممان به دست پدر است و پدر را ضامن تامین همه ملزومات زندگی میدانیم و در بزرگسالی نیز حتی زندگی تجملی را انتظار داریم که ارث پدری باشد ...

کار از ریشه خراب است و این یعنی :
" فقر فرهنگی ... "

@politicalculture