🕛 ساعت کار مفید در ایران. موانع و راهکار‌ها.. ✍ منصوره شفیعی، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

🕛 ساعت کار مفید در ایران
موانع و راهکار ها

✍ منصوره شفیعی ، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

💢 ساعت کار مفید در ایران سالهای متمادی است که کمتر از یک ساعت است به طوری که ساعات کاری در سال۹۱ یک ساعت و چهار دقیقه بود به ۲۲ دقیقه تقلیل یافته است(طبق ماده۵۱ ساعت کاری هر فرد در روز ۸ ساعت تعیین شده است که هیچگونه تاکیدی بر وضعیت بهره وری نیروی کار و میزان ساعت کار مفید افراد در آن یادی نشده است)
کار در کشورهای آسیای جنوب شرقی به بهره برداری حداکثری رسیده که در ایران این میزان بهره وری از نیروی انسانی به یک چهارم میانگین جهانی رسیده است؛به عنوان مثال ضریب کار مفید و میزان فعالیت در کشوری همچون ژاپن به میزانی است که نیروی انسانی جان خود را به خاطر مسئولیت پذیری شخص نسبت به کشور آینده مرز و بومش از دست میدهد در حالی که ساعت کاری ایرانیان در هفته ۱۱ ساعت برآورد شده است،که میزان کار مفید را کمتر از ۲۰ عنوان کرده اند یعنی ایران دچار بیکاری پنهان ۸۰ درصدی است.
طبق امار بدست آمده ساعت کار مفید در سال ۸۰۰ ساعت است که در مقایسه با پاکستان ۱۱۰۰ساعت و افغانستان ۹۰۰ساعت در رتبه پایین تری قرار دارد.
وجود اختلاف نظر بین دولتمردان و کارشناسان در خصوص کمبود کار مفید به این صورت است که؛از نظر دولتیان علت اصلی کمبود ساعت مفید در ایران را افزایش ساعت کار و استهلاک جسم و جان فرد عنوان کرده اند که تاثیری بر اقتصاد ندارد در حالی که از نظر کارشناسان عامل اصلی کمبود دستمزدها و سیستم فرسوده اداری و پایین بودن سطح فرهنگ و آموزش کاری بیان کرده اند و نظر دولتمردان را در سطح پایین تری از بقیه قرار داده اند.
حال به عامل اصلی پایین بودن زمان کار مفید در ایران میپردازیم که چه عللی سبب کاهش راندمان کاری در ایران شده است؟
اولین عامل این اتفاق سیستم مدیریت است که در ایران به صورت انتصابی انجام می شود نه شایسته سالاری؛زیرا اکثر مدیرانی که در این سمت قرار دارند شایستگی لازم برای متصدی گری در این جایگاه را ندارند و همین عامل باعث کاهش همکاری بین کارکنان و مدیران می شود.
(گر ز باغ رعیت مَلِک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ)
عامل دیگری که می تواند در آن تاثیر داشته باشد ازدیاد کارمندان است به این صورت که بدنه دولت فربه شده در حالی که باید متناسب و چابک باشد یعنی واگذاری کار معین به افراد کمتر
بروکراسی عامل دیگری است که متأسفانه در کشور ما همیشه شاهد آن هستیم که با روی کار آمدن مدیری بر پست مدیریت تعداد زیادی از اطرافیان و خویشان خود را بر سرکار می آورد،که به پشتوانه او از انجام کارها سرباز میزنند که با رفتن او و آمدن مدیر جدید این پروسه ادامه دارد.