🔴🔴🔴یک گزارش کارشناسی سازمان ملل می‌گوید ایران با ارسال غیرقانونی سوخت به حوثی‌های یمن کمک مالی می‌کنند

🔴🔴🔴یک گزارش کارشناسی سازمان ملل می‌گوید ایران با ارسال غیرقانونی سوخت به حوثی‌های یمن کمک مالی می‌کنند.

🔸ارسال سوخت از ایران به حوثی‌ها شاید نقض قوانین بین‌المللی تلقی شود.

🔸ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.

#نفت_ایران #مصیبت_نفت
✅ #سیاست_شناسی
@politicology