❇️✴️ هشدار زنده یاد استاد دکتر ناصر کاتوزیان درباره توسعه بدون دلیل و فرا قانونی در قلمروی صلاحیت شورای نگهبان

❇️✴️ هشدار زنده یاد استاد دکتر ناصر کاتوزیان درباره توسعه بدون دلیل و فرا قانونی در قلمروی صلاحیت شورای نگهبان

✅ #سیاست_شناسی
@politicology