🌾🌿🌾 …. 🔷 امام علی علیه السلام:.. الحذر الحذر، فوالله لقد ستر، حتی کأنه قد غفر …🔶 هشدار!

🌾🌿🌾🔷 امام علی علیه السلام :

الْحَذَرَ الْحَذَر،َ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَر،َ حَتَّي كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ.

🔶 هشدار! هشدار!
به خدا سوگند چنان پرده پوشی كرده كه پنداری تو را بخشیده است.

📚 نهج البلاغه حکمت شماره 29@rahe_aseman
🌾🌿🌾